• Europa chrześcijańska •

• Europa wszystkich jej narodów •

• Europa bez armii biurokratów, nonsensownych dyrektyw i absurdów •

• Europa bez moralnego chaosu i promocji LGBT+ •

• Europa opowiadająca się za cywilizacją życia •

• Europa chrześcijańska •

• Europa wszystkich jej narodów •

• Europa bez armii biurokratów, nonsensownych dyrektyw i absurdów •

• Europa bez moralnego chaosu i promocji LGBT+ •

• Europa opowiadająca się za cywilizacją życia •

Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi

Oficjalna strona

Podstawą programową Ruchu Prawdziwej Europy jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie – założenia ruchu „Europa Christi”
Wsparcie działań na rzecz odbudowy, przywrócenia i rozpowszechniania wartości chrześcijańskich w Europie • Umocnienie roli rodziny. Ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz promowania „kultury i cywilizacji życia” • Kształtowanie stabilnej polityki rozwoju gospodarczego oraz zasad sprawiedliwego zabezpieczenia społecznego • Współpraca międzynarodowa oparta na idei Europy Ojczyzn

Aktualności

OŚWIADCZENIE

Lublin, 17.04.2019 r. Szanowni Państwo! Od kilku tygodni w całym kraju prosiliśmy o Państwa poparcie dla kandydatów startujących do Parlamentu

Czytaj więcej

Normalność

„Salvini dopiął swego” – to tytuł jednego z artykułów dotyczących skuteczności działania wicepremiera Włoch. Jest on zarazem ministrem spraw wewnętrznych

Czytaj więcej

Stefan Hambura: Niemcy do rozwiązywania trudnych kwestii w relacjach polsko-niemieckich wykorzystują instytucje unijne

„Mamy coraz bardziej do czynienia z niemiecką Unią Europejską, a ja władam zarówno językiem polskim, jak i niemieckim. Warto w

Czytaj więcej

Prof. M. Piotrowski o Brexicie: nawet obywatele Wielkiej Brytanii nie wiedzą co się teraz dzieje

Wielka Brytania powinna wyjść z UE 12 kwietnia. Jest to kolejny termin, który może nie być ostatnim. (…) Nawet obywatele

Czytaj więcej

Mec. Hambura: ciekawi mnie Europa. Jest tam miejsce dla prawników i adwokatów

Mec. Stefan Hambura, był gościem programu "TweetUpRepublika". https://www.youtube.com/watch?v=tt5qBUv79Q8

Czytaj więcej

Jak zbierać podpisy?

Osoba pragnąca podpisać listę poparcia Komitetu Wyborczego Ruchu Prawdziwa Europa składa swój podpis na liście w okręgu (województwie), w którym

Czytaj więcej

Założenia ideowe

Nienaruszalność życia ludzkiego

Podstawowym postulatem partii jest nienaruszalność życia ludzkiego – od poczęcia do naturalnej śmierci. Ruch Prawdziwa Europa sprzeciwia się zalegalizowaniu każdej sztucznej metody poczęcia życia ludzkiego, aborcji, eutanazji i działań na zarodkach ludzkich

Wspieranie wartości małżeńskiej

Władza publiczna powinna wspierać instytucjonalną wartość małżeństwa, godność, intymność, integralność każdej rodziny. Nie do zaakceptowania jest zrównanie w prawach i obowiązkach związków pozamałżeńskich z małżeństwami zawartymi w sposób prawny

Wychowywanie potomstwa

Rodzina to trwały związek monogamiczny mężczyzny i kobiety. Rodzice mają pierwszeństwo do wychowania potomstwa, zgodnie z wyznawanymi wartościami. Przysługuje im prawo do rezygnacji z obowiązującego w danym kraju systemu wychowania, jeśli jest on sprzeczny z ich własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi

Sprzeciw wobec LGBT

RPE zdecydowanie sprzeciwia się propagowaniu w szeroko pojętej przestrzeni publicznej Ideologii LGBT, która stoi w sprzeczności z godnością człowieka i zasadami prawa naturalnego

Obrona prawa chrześcijan do wyznawania swojej wiary

Ruch Prawdziwa Europa będzie podejmował działania w celu obrony prawa chrześcijan do wyznawania swojej wiary we wszystkich krajach

Dobro Polski i polaków

Ruch Prawdziwa Europa podporządkowuje swoje działania dobru Polski i Polaków, bez względu na to gdzie mieszkają

Liderzy

Jan Klawiter
województwo pomorskie
Stefan Hambura
województwo śląskie
Mirosław Piotrowski
województwo lubelskie
Stanisław Ziębacz
województwo dolnośląskie i opolskie
Robert Zadura
województwo kujawsko-pomorskie
Bogusław Rogalski
województwo małopolskie i świętokrzyskie
Prawdziwa Europa to:
  • Europa chrześcijańska
  • Europa wszystkich jej narodów
  • Europa bez armii biurokratów, nonsensownych dyrektyw i absurdów
  • Europa bez moralnego chaosu i promocji LGBT+
  • Europa opowiadająca się za cywilizacją życia