Krzysztof Kawęcki

Warszawa

Historyk, prezes Prawicy Marka Jurka, radny Sejmiku Mazowieckiego.
Absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych KUL. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem.