Prof. Piotrowski: Obniżenie podatków niezbędne

Aktualności

– Prezydenturę postrzegam jako obronę obywateli przed rządem. Każdym rządem, chciałbym to zastrzec. Łączę rolę głowy państwa z aktywnością, na przykład w obronie przedsiębiorców. Obniżenie podatków uznaję za niezbędne. Zamierzam o nie walczyć – podkreśla kandydat na Prezydenta RP Prof. Mirosław Piotrowski w wywiadzie dla „Gazety Samorządność”.

– Prezydent powinien być aktywny w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych. Konstytucja otwiera mu taką możliwość – zauważa Prof. Piotrowski w rozmowie z Łukaszem Perzyną. – Kolejną kwestią pozostaje czynna rola prezydenta w polityce zagranicznej. Zamierzam tu korzystać z prezydenckich uprawnień, mam doświadczenie trzech kadencji w Parlamencie Europejskim gdzie walczyłem o ważne dla Polski sprawy. Moje tezy programowe to 12 punktów obejmujących całość życia społecznego – stwierdza.

– W moim przekonaniu podziały i kłótnie między Polakami są sztucznie podsycane przez polityków, czasem przez media. Mam nadzieję, że ustąpią po poluzowaniu rygorów związanych z pandemią, jeśli tylko obywatele nie będą nawzajem na siebie napuszczani. Chcę łagodzić konflikty, tak pojmuję swoją rolę – mówi kandydat na Prezydenta RP.

Cały wywiad można przeczytać na stronie 6 najnowszego numeru „Gazety Samorządność”. Jest on dostępny także elektronicznie.