Spotkanie z prof. Mirosławem Piotrowskim

Aktualności

W niedzielę, tj. 23. lutego o godz. 9.00 ramach spotkania Diakonii Społecznej (Bóg, Honor, Ojczyzna), prof. Mirosław Piotrowski – kandydat na Urząd Prezydenta RP będzie miał wystąpienie nt. „Jaki patriotyzm dzisiaj…”

Dom rekolekcyjny Kurii Metropolitalnej Lubelskiej

Bolesława Prusa 28

Nałęczów