Jan Klawiter

województwo pomorskie

Urodził się 10 listopada 1950 r. w Rumi. Jest Kaszubem z dziada pradziada.

W 1973 r. ukończył studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemii. Przez 19 lat pracował na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1982 r. obronił pracę doktorską. Otrzymał wiele nagród za wdrożenie do produkcji chromatografów cieczowych.

Od 1990 r. był członkiem ZchN-u, później został prezesem regionu gdańskiego.

W 1992 r. został wybrany przez Radę Miasta Rumia na burmistrza Rumi. Stanowisko to piastował do listopada 2002 r.

Od 2003 r. pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o., najpierw na stanowisku zastępcy Dyrektora Technicznego, a następnie kierownika działu Kontraktów Europejskich.

Działał w NSZZ Solidarność. Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego Mistrzostw Świata Juniorów w Biegu na Orientację Rumia – Wejherowo w 2011 r.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2012 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2013 r. przystąpił do Prawicy Rzeczypospolitej.

Był radnym miejskim, następnie radnym Sejmiku Wojewódzkiego, sprawował także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego.

Obecnie członek Akcji Katolickiej, kawaler Zakonu Rycerzy Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, prezes fundacji „SŁOWO”, główny organizator wojewódzko-metropolitalnego Konkursu Biblijnego.