Stefan Hambura

województwo śląskie

adwokat w Berlinie, urodził się w 1961 roku w Gliwicach, tam uczęszczał do Technikum Łączności, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Wykładał w Szkole Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współautorem pierwszych w Polsce komentarzy z zakresu prawa Unii Europejskiej (m.in. komentarzy do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Był również doradcą polskiego Episkopatu w sprawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W 2006 r. był pełnomocnikiem Anny Walentynowicz w sprawie przeciwko twórcom filmu „Strajk” w reżyserii Volkera Schlöndorffa. W 2007 r. reprezentował Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych domagających się od niemieckiego ministerstwa finansów dodatku pielęgnacyjnego oraz zadośćuczynienia. W kwietniu 2010 r. został pełnomocnikiem dwóch rodzin ofiar katastrofy w Smoleńsku (Stefana Melaka i Anny Walentynowicz). Zajmuje się także m.in. w imieniu mieszkających w Niemczech polskich rodziców walką z niemieckimi Jugendamtami, czyli urzędami ds. dzieci i młodzieży, które odbierają im dzieci.