Mirosław Piotrowski

Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski – polityk, historyk, profesor Katolickiego Uniwer­sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, profesor