Bogusław Rogalski

Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Doradca do spraw międzynarodowych w Parlamencie Europejskim. W latach 2004 – 2009