Dr Rogalski o ACTA 2: To czysty bolszewizm

Aktualności

Dr Bogusław Rogalski to kandydat do Parlamentu Europejskiego z list partii Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi, lider partii Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Dla portalu Prawy.pl mówi o ACTA 2.

„Przyjęcie i wprowadzenie Acta 2 to droga donikąd. To szaleństwo polityków unijnych, którzy przepisami tej dyrektywy krok po kroku przybliżać będą powstanie unijnego systemu kontroli wszystkiego, co pojawi się w sieci, czyli w przestrzeni internetowej. To przypomina metody państwa totalitarnego, orwellowskiego „starszego brata”, który prowadzi totalną inwigilację obywateli. To czysty bolszewizm. To narzucony siłą dyrektywy kaganiec poprawności politycznej, który ma uczynić z ludzi niewolników władzy. Skąd my to znamy w naszej części Europy?” – zastanawia się.
Dodał, że jest przeciwny ACTA 2.


Jestem zdecydowanie przeciw ACTA 2, czyli dyrektywie w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, ponieważ wejście w życie przepisów tej dyrektywy w sposób pośredni wprowadzi obowiązek monitorowania przez usługodawców internetowych treści zamieszczanych w sieci oraz nałoży na nich obowiązek, pod groźbą odpowiedzialności karnej, sprawdzania zgodności wszelkich informacji z prawem unijnym. To absurd.


Rozwiązania te wprowadzą cenzurę Internetu i ograniczą swobodny przepływ informacji. Jest to ewidentny zamach na wolność słowa w Internecie i naruszenie podstawowych swobód obywatelskich. Zapisy dyrektywy są zaprzeczeniem nieograniczonego i wolnego dostępu do dóbr w sieci. Nałożenie zaś na usługodawców obowiązku dbania o jakość i legalność materiałów tworzonych przez własnych klientów to niedopuszczalna ingerencja w życie prywatne obywateli. Na to nie może być zgody, a dyrektywa ta musi być cofnięta w imię wolności słowa właśnie. – stwierdził.


Zaczadzonym zaś zwalczaniem wolności słowa politykom unijnym polecam ku przemyśleniu i otrzeźwieniu umysłów fraszkę Norwida:
Ogromne wojska, bitne generały, Policje – tajne, widne i dwu-płciowe – Przeciwko komuż tak się pojednały – Przeciwko kilku myślom… co nienowe! – zakończył. 

Źródło: prawy.pl