• Europa chrześcijańska •

• Europa wszystkich jej narodów •

• Europa bez armii biurokratów, nonsensownych dyrektyw i absurdów •

• Europa bez moralnego chaosu i promocji LGBT+ •

• Europa opowiadająca się za cywilizacją życia •

• Europa chrześcijańska •

• Europa wszystkich jej narodów •

• Europa bez armii biurokratów, nonsensownych dyrektyw i absurdów •

• Europa bez moralnego chaosu i promocji LGBT+ •

• Europa opowiadająca się za cywilizacją życia •

Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi

Oficjalna strona

Podstawą programową Ruchu Prawdziwej Europy jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie – założenia ruchu „Europa Christi”
Wsparcie działań na rzecz odbudowy, przywrócenia i rozpowszechniania wartości chrześcijańskich w Europie • Umocnienie roli rodziny. Ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz promowania „kultury i cywilizacji życia” • Kształtowanie stabilnej polityki rozwoju gospodarczego oraz zasad sprawiedliwego zabezpieczenia społecznego • Współpraca międzynarodowa oparta na idei Europy Ojczyzn

Aktualności

Do niemieckich obozów trafiło ok. 18 mln, z czego śmierć poniosło ok. 11 mln osób

III Rzesza Niemiecka zaczęła organizować na terytorium Polski, ale nie tylko, sieć obozów koncentracyjnych. Zaczęły one powstawać w 1933 roku

Czytaj więcej

Unijni Maorysi

Było to ze 13 lat temu, gdy jako wiceprzewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw kontaktów z Australią i Nową Zelandią,

Czytaj więcej

Spotkanie noworoczne Rodziny Radia Maryja w Biłgoraju

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja w Biłgoraju odbyło się w niedzielę 26 stycznia. Najważniejszym punktem była Msza św, w

Czytaj więcej

Nie wolno nam ulec

Z dr. Krzysztofem Kawęckim, politologiem, rozmawia Mariusz Kamieniecki Pomimo zawieszenia postępowania w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, Sąd Najwyższy zdecydował się

Czytaj więcej

Spotkanie z zarządem i działaczami Civitas Christiana w Wiknie

Prof. Mirosław Piotrowski, podczas spotkania z działaczami Civitas Christiana (21 stycznia br.), wygłosił wykład nt. "Środowiska katolików świeckich w PRL".

Czytaj więcej

Dr K. Kawęcki: Wycofanie się z repolonizacji mediów to niewypełnianie przedwyborczych zapowiedzi

Wycofanie się z decyzji o repolonizacji mediów to niewypełnianie przedwyborczych zapowiedzi, a przede wszystkim to działanie, które jest sprzeczne z

Czytaj więcej

Założenia programowe

Podstawą programową Ruchu Prawdziwej Europy jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie – założenia ruchu „Europa Christi” Wsparcie działań na rzecz odbudowy, przywrócenia i rozpowszechniania wartości chrześcijańskich w Europie • Umocnienie roli rodziny. Ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz promowania „kultury i cywilizacji życia” • Kształtowanie stabilnej polityki rozwoju gospodarczego oraz zasad sprawiedliwego zabezpieczenia społecznego • Współpraca międzynarodowa oparta na idei Europy Ojczyzn

Europa chrześcijańska

Europa wszystkich jej narodów

Europa bez armii biurokratów, nonsensownych dyrektyw i absurdów

Europa bez moralnego chaosu i promocji LGBT+

Europa opowiadająca się za cywilizacją życia

Dobro Polski i polaków

Liderzy

Stefan Hambura
województwo śląskie
Mirosław Piotrowski
województwo lubelskie
Robert Zadura
województwo kujawsko-pomorskie
Bogusław Rogalski
województwo małopolskie i świętokrzyskie