• Europa chrześcijańska •

• Europa wszystkich jej narodów •

• Europa bez armii biurokratów, nonsensownych dyrektyw i absurdów •

• Europa bez moralnego chaosu i promocji LGBT+ •

• Europa opowiadająca się za cywilizacją życia •

• Europa chrześcijańska •

• Europa wszystkich jej narodów •

• Europa bez armii biurokratów, nonsensownych dyrektyw i absurdów •

• Europa bez moralnego chaosu i promocji LGBT+ •

• Europa opowiadająca się za cywilizacją życia •

Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi

Oficjalna strona

Podstawą programową Ruchu Prawdziwej Europy jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie – założenia ruchu „Europa Christi”
Wsparcie działań na rzecz odbudowy, przywrócenia i rozpowszechniania wartości chrześcijańskich w Europie • Umocnienie roli rodziny. Ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz promowania „kultury i cywilizacji życia” • Kształtowanie stabilnej polityki rozwoju gospodarczego oraz zasad sprawiedliwego zabezpieczenia społecznego • Współpraca międzynarodowa oparta na idei Europy Ojczyzn

Aktualności

Radio Maryja pokazuje, że ludzie Kościoła, mają też swoje powinności. To są powinności społeczne. Posługa Radia Maryja przypomina nauczanie Prymasa

Czytaj więcej

Pamięć

"Pamięć, jak okrutnie nie kłamie"- śpiewała niegdyś Zdzisława Sośnicka, w polskiej interpretacji przeboju Barbry Streisand. Pochodził on z musicalu "Cats",

Czytaj więcej

Brak determinacji

Z dr. Krzysztofem Kawęckim, politologiem, rozmawia Mariusz Kamieniecki Jak skomentuje Pan powołanie Rady Rodziny, która – jak słyszymy – ma działać

Czytaj więcej

Uroczystości barbórkowe LW Bogdanka

Górnicy z kopalni węgla Bogdanka świętują w Lublinie. Ci najdłużej pracujący pod ziemią otrzymali symboliczne szpady, a politycy zapewniali o

Czytaj więcej

Karkołomna strategia prawicy

Z dr. Krzysztofem Kawęckim, politologiem, rozmawia Mariusz Kamieniecki Jak odczytuje Pan skandaliczną wypowiedź Włodzimierza Czarzastego o wyzwoleniu Polski przez Sowietów.

Czytaj więcej

Bitwa o Anglię

Jesteśmy świadkami swoistej bitwy o Anglię. Toczy się ona zarówno wewnątrz Zjednoczonego Królestwa, jaki i poza nim - w Unii

Czytaj więcej

Założenia programowe

Podstawą programową Ruchu Prawdziwej Europy jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie – założenia ruchu „Europa Christi” Wsparcie działań na rzecz odbudowy, przywrócenia i rozpowszechniania wartości chrześcijańskich w Europie • Umocnienie roli rodziny. Ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz promowania „kultury i cywilizacji życia” • Kształtowanie stabilnej polityki rozwoju gospodarczego oraz zasad sprawiedliwego zabezpieczenia społecznego • Współpraca międzynarodowa oparta na idei Europy Ojczyzn

Europa chrześcijańska

Europa wszystkich jej narodów

Europa bez armii biurokratów, nonsensownych dyrektyw i absurdów

Europa bez moralnego chaosu i promocji LGBT+

Europa opowiadająca się za cywilizacją życia

Dobro Polski i polaków

Liderzy

Stefan Hambura
województwo śląskie
Mirosław Piotrowski
województwo lubelskie
Robert Zadura
województwo kujawsko-pomorskie
Bogusław Rogalski
województwo małopolskie i świętokrzyskie