II Kongres Ruchu Prawdziwa Europa Europa Christi

Aktualności

               

W Warszawie 9 grudnia 2023 r. odbył się II Kongres Ruchu Prawdziwa Europa Europa Christi.

Na spotkaniu członkowie wraz z uczestnikami zapoznali się z analizą i sprawozdaniem minionej kadencji. Zgodnie ze statutem dokonano wyboru do gremium Ruchu Prawdziwa Europa Europa Christi.

Nowe władze partii przedstawiają się następująco:

Prezesem został: prof. Mirosław Piotrowski

Wiceprezesami zostali wybrani: p. Leszek Szymański, dr Jerzy Jarosiński i Kazimierz Zych.

Na zakończenie spotkania, Prezes wyznaczył nowe cele dla formacji politycznej wskazując wyłaniające się w najbliższym czasie wybory  do Parlamentu Europejskiego.

Podstawą programową Ruchu Prawdziwej Europy jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie – założenia ruchu „Europa Christi” Wsparcie działań na rzecz odbudowy, przywrócenia i rozpowszechniania wartości chrześcijańskich w Europie • Umocnienie roli rodziny. Ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz promowania „kultury i cywilizacji życia” • Kształtowanie stabilnej polityki rozwoju gospodarczego oraz zasad sprawiedliwego zabezpieczenia społecznego • Współpraca międzynarodowa oparta na idei Europy Ojczyzn.