Mirosław Piotrowski

województwo lubelskie

Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski – polityk, historyk, profesor Katolickiego Uniwer­sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego (VI, VII, VIII kadencji), deputowany frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, założyciel partii Ruch Prawdziwa Europa.W Parlamencie Europejskim zasiada w ­Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Spraw Zagranicznych. Jest członkiem Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo‑Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo‑Wschodniej (ASEAN) oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.
Od 2002 r. kieruje Katedrą Historii Najnowszej KUL. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wypromował 12 doktorów i ponad 100 magistrów. Inicjator i prezes Stowarzyszenia Razem dla Lubelszczyzny oraz Europejskiego Instytutu Studiów i Analiz. Żonaty, ma czworo dzieci.