Do niemieckich obozów trafiło ok. 18 mln, z czego śmierć poniosło ok. 11 mln osób

Aktualności

III Rzesza Niemiecka zaczęła organizować na terytorium Polski, ale nie tylko, sieć obozów koncentracyjnych. Zaczęły one powstawać w 1933 roku i było ich – obozów koncentracyjnych, masowej zagłady, podobozów – około 12 tys. na terenie Rzeszy i 17 państw, które weszły pod jej dominację. Do obozów trafiło około 18 mln, z czego śmierć poniosło około 11 mln osób – powiedział w „Aktualnościach Dnia” na antenie Radia Maryja historyk prof. Mirosław Piotrowski.

Mija 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Odbywają się w nim uroczystości upamiętniające miliony ofiar tamtych czasów.

– 27 stycznia największą fabrykę śmierci „wyzwoliły” wojska radzieckie. Była to 100. Lwowska Dywizja Strzelecka 60. Armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego. Wówczas w Auschwitz-Birkenau znajdowało się około 7,5 tys. więźniów, którzy zostali oswobodzeni. Jeszcze 10 dni wcześniej przebywało tam około 60 tys. ludzi, którzy zostali zmuszeni wycofać się w marszu śmierci, podczas którego większość z nich zginęła – wskazał prof. Mirosław Piotrowski.

To tylko niewielki wycinek zła, którego na terenach Polski dopuścili się naziści. W obozie Auschwitz-Birkenau życie straciło o wiele więcej osób.

– Według różnych badaczy i historyków miało tam zginąć ponad 1,1 mln osób. Inne encyklopedie podają, że było to 1,3 mln osób, w tym 1,1 mln Żydów oraz Polacy, Cyganie, Rosjanie i wiele innych narodowości – podkreślił historyk.

Niemcy organizowali obozy nie tylko w Polsce. Łącznie pojawiły się one na terytoriach aż 17 krajów, w tym III Rzeszy, które były podległe niemieckiej dominacji.

– III Rzesza Niemiecka zaczęła organizować na terytorium Polski, ale nie tylko, sieć obozów koncentracyjnych. Zaczęły one powstawać w 1933 roku i było ich – obozów koncentracyjnych, masowej zagłady, podobozów – około 12 tys. na terenie Rzeszy i 17 państw, które weszły pod jej dominację. Do obozów trafiło około 18 mln, z czego śmierć poniosło około 11 mln osób – zaznaczył prof. Mirosław Piotrowski.

Wśród tych obozów swoje miejsce miał także obóz w Auschwitz, na który składały się trzy obozy. Obok Auschwitz były to Birkenau i Monowitz. W tym ostatnim nie przeprowadzano nawet weryfikacji mordowanych osób.

– Obóz Auschwitz był zaliczany przez Niemców do kategorii obozów koncentracyjnych. Podlegał on nawet pod Inspekcję Obozów Koncentracyjnych. Był to de facto obóz zagłady. Składał się z trzech obozów – Auschwitz, czyli główny obóz, Birkenau i Monowitz. Birkenau był obozem masowej zagłady, czyli przewożono tam, szczególnie od 1942 roku, Żydów, którzy byli tam gładzeni bez weryfikacji, która miała miejsce w innych obozach – powiedział.

Początkowo obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau przeznaczony miał być dla Polaków.

– Obóz Auschwitz-Birkenau został założony w 1940 roku i początkowo miał on być zorganizowany dla Polaków. Mieli tam trafiać więźniowie polityczni, opozycyjni. Pierwszy transport był z Tarnowa. Większość z osób, które się w nim znajdowały, było Polakami – wyjaśnił prof. Mirosław Piotrowski.

radiomaryja.pl