„Dobra zmiana”. Jak Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie próbowała „liczyć” podpisy?

Aktualności

PKW musiała natychmiast reagować. Protest pełnomocnika „Komitetu Wyborczego Wyborców Lista Mirosława Piotrowskiego do Senatu” wysłano do PKW w czwartek (5.09.2019 r.) rano. Tego samego dnia Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie o godz. 12:20 wysłała, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaproszenie dla pełnomocnika prof. Mirosława Piotrowskiego na godz. 12:00.

W piątek (6.09. 2019 r.) Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie odmówiła rejestracji kandydata na senatora prof. Mirosława Piotrowskiego.

Poniżej publikujemy treść protestu.

Państwowa Komisja Wyborcza

w Warszawie/Krajowe Biuro Wyborcze

Skarga na czynności OKW/KBW w Lublinie

Jako pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Lista Mirosława Piotrowskiego do Senatu chcę zdecydowanie zaprotestować wobec procedury rejestracji kandydatów na senatorów: Mirosława Piotrowskiego oraz Krzysztofa Kawęckiego w siedzibie OKW/KBW w Lublinie.

1. Niedopuszczalnym jest, że jako oficjalny pełnomocnik wyborczy zostałam wyproszona z pomieszczenia przez Komisję w trakcie pieczętowania kart z podpisami poparcia obu kandydatów. Następnie Komisja przyjmowała w tym samym pomieszczeniu przedstawicieli innych komitetów i dokonywała równocześnie weryfikacji list poparcia kandydatów KWW Lista Mirosława Piotrowskiego do Senatu, bez udziału pełnomocnika (czyli w obecności osób trzecich, co może rodzić wątpliwości, czy w takiej sytuacji zostały zachowane zasady kodeksu wyborczego a także należytej ochrony danych osobowych).

2. Niezgodne z przepisami było kwestionowanie w sposób ogólnikowy, bez wskazywania na konkretne przypadki, wpisów na kartach poparcia kandydatów jako rzekomo „nieczytelnych” – co zaliczyć można jako wyłącznie subiektywne odczucie członków Komisji – i poinformowanie o tym po dokonaniu weryfikacji (w której jeszcze raz podkreślam uniemożliwiono mi udział).

3. Nie do przyjęcia jest weryfikowanie numerów ewidencyjnych PESEL oraz innych szczegółów osób wpisanych na listach poparcia kandydatów na senatorów, bez obecności pełnomocnika, co niestety miało miejsce. Czynności weryfikacyjne PESEL zostały przeniesione na następne dni po przyjętym zgłoszeniu (poinformowano mnie, że Komisja ma trzy dni na weryfikację i wydanie postanowienia) i do chwili obecnej nie zostałam poinformowana o godzinie rozpoczęcia weryfikacji bazą PESEL  A w tych czynnościach mam prawo uczestniczyć jako pełnomocnik.

4. Mając na uwadze rażące błędy w procedurze rejestracji kandydatów oraz fakt, że podstawą odrzucenia któregoś z podpisów może być wyłącznie ustalenie za pomocą numeru PESEL, iż wykazana osoba nie żyje lub zamieszkuje poza okręgiem kandydatów do Senatu, domagam się uznania podpisów (na kandydata M. Piotrowskiego -2060 plus dołączonych przed zamknięciem OKW/KBW 55 oraz na kandydata K. Kawęckiego 2042 plus dołączonych 35) i dokonanie rejestracji kandydatów na Senatorów.

Z poważaniem

Jolanta Dudzińska

Pełnomocnik Wyborczy

KWW Lista Mirosława Piotrowskiego