Prawica i prawo

Aktualności

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5CUODjlzhvc Prawica to formacja polityczna, która tradycyjnie (od rewolucji francuskiej) w parlamentach krajowych i Parlamencie Europejskim,