OŚWIADCZENIE

Aktualności

Lublin, 30 października 2020 r.

OŚWIADCZENIE

1. RPEU jako jedyna formacja polityczna, posiadająca w swoim programie zapis o bezwarunkowej ochronie życia, z radością powitała wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

2. Oczekujemy, że większość Parlament RP przegłosuje adekwatną do orzeczenia TK ustawę, chroniącą każde ludzkie życie.

3. Z niepokojem odnotowujemy zapowiedzi zaprzysiężonego na prezydenta RP Andrzeja Dudy, o jego planowanej inicjatywie ustawodawczej, mającej uwzględniać różne wyjątki. Może to prowadzić do przywrócenia niekonstytucyjnej ustawy, tylko z nieco innym rozłożeniem akcentów. Mamy nadzieję, że wyartykułowane przez Prezydenta RP określenie  „rozumienie protestujących kobiet”, nie przeważy nad poszanowaniem prawa i ludzkiego życia. Każdego ludzkiego życia.

4. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie biernością policji podczas zakłócania nabożeństw i bezczeszczenia kościołów katolickich. Przypominamy, że zarówno Konstytucja RP jak i art 195 oraz 196 kodeksu karnego nakładają na organy państwa taki obowiązek.

                                               Z poważaniem                                                              

                                                                          prof. Mirosław Piotrowski – Prezes

                                                                          Leszek Szymański – Wiceprezes

                                                                          dr Jerzy Jarosiński – Wiceprezes