Scheuring-Wielgus może stracić mandat posła! Czarnecki zawiadamia prokuraturę

Aktualności

                                                                                             Warszawa, 30.10.2020 r.                                                                                                                                                               

Marek Czarnecki

01-651 Warszawa

ul. Gwiaździsta 7C m.11A

                                               Prokuratura Rejonowa Toruń

                                               Centrum – Zachód w Toruniu

                                               87-100 Toruń

                                               ul. Grudziądzka 45

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

            Niniejszym zawiadamiam, iż Joanna Scheuring-Wielgus oraz Piotr Wielgus popełnili przestępstwo z art.195 k.k. polegające na złośliwym przeszkadzaniu publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła przez to, iż w dniu 25 października 2020 r. wtargnęli do kościoła św. Jakuba w Toruniu podczas odbywającej się mszy, to jest w miejscu przeznaczonym do publicznego wykonywania obrządku religijnego, prezentując hasła polityczne oraz przestępstwo z art.196 k.k. polegające na obrazie uczuć religijnych innych osób.

                                                           Uzasadnienie

W dniu 25 października 2020 r. Joanna Scheuring-Wielgus oraz Piotr Wielgus wtargnęli do kościoła św. Jakuba w Toruniu podczas odbywającej się mszy z politycznymi hasłami – ,,Kobieto sama umiesz decydować”, a także ,,Kobiety powinny mieć prawo do decydowania czy urodzić, czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką’’, przeszkadzając tym samym publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz zakłócając powagę celebrowania mszy, naruszając gwarantowaną konstytucyjnie swobodę publicznego wykonywania kultu religijnego. Zachowanie Joanny Scheuring-Wielgus oraz Piotra Wielgusa w miejscu przeznaczonym do wykonywania kultu, nie licujące z powagą świątyni, narusza moje uczucia religijne i wywołuje mój sprzeciw wobec zachowania urągającemu powadze nabożeństwa.    

Zakłócenie przebiegu mszy, które miało miejsce 25 października 2020 r. w kościele św. Jakuba w Toruniu, w szczególności przez Joannę Scheuring-Wielgus, sprawującą funkcję publiczną, przekroczyło powszechnie przyjęte w naszym kręgu kulturowym standardy zachowania w miejscu przeznaczonym  do sprawowania kultu.      Niedopuszczalne jest uniemożliwianie prawidłowego przebiegu aktu religijnego, a także manifestowanie swoich poglądów politycznych podczas mszy. Dotyczy to nie tylko kościoła katolickiego, ale także każdego innego kościoła funkcjonującego w Polsce.        

Joanna Scheuring-Wielgus w wywiadzie udzielonym 27 października 2020 r. Robertowi Mazurkowi w radiu RMF FM przyznała się do popełnienia przestępstwa, deklarując przyjęcie kary grzywny przewidzianej za to przestępstwo. ,,Jeśli mamy dostać grzywnę za to, że weszłam do kościoła z moim mężem zaprotestować przeciw wtrącaniu się Kościoła w moje prywatne życie, to mogę taką grzywnę przyjąć i będę z tej grzywny dumna.”

                                                                                          adwokat Marek Czarnecki