Prof. Piotrowski notorycznie pomijany w sondażach

Aktualności

Pełnomocnik wyborczy KW kandydata na Prezydenta RP Mirosława Piotrowskiego, Pan Leszek Szymański złożył w sobotę 18 kwietnia protest do Telewizji Polskiej, ponieważ we wczorajszym głównym wydaniu „Wiadomości” zaprezentowano sondaż, w którym ujęto jedynie sześciu kandydatów. Nie podano informacji, jakie poparcie w tym badaniu uzyskał Prof. Mirosław Piotrowski albo, że nie został ujęty w sondażu.  

Taki proceder, nieujmowania Prof. Mirosława Piotrowskiego w prezentowanych przez media sondażach powtarza się notorycznie. Jak to ujął p. Leszek Szymański w swoim piśmie: „jak zwykle pominięto kandydaturę Pana Profesora Mirosława Piotrowskiego”. .Jest to jeden z przejawów pomijania tego kandydata w programach informacyjnych tzw. mediów publicznych.