Spotkanie z zarządem i działaczami Civitas Christiana w Wiknie

Aktualności

Prof. Mirosław Piotrowski, podczas spotkania z działaczami Civitas Christiana (21 stycznia br.), wygłosił wykład nt. „Środowiska katolików świeckich w PRL”.