Znikające podpisy

Aktualności

Do Okręgowej Komisja Wyborczej w Lublinie (OKW) pełnomocnik Komitetu Wyborców Lista Mirosława Piotrowskiego do Senatu, dostarczył łącznie 2109 podpisów osób popierających prof. Mirosława Piotrowskiego jako kandydata do Senatu RP.

W uchwale OKW odmawiając rejestracji prof. Mirosława Piotrowskiego jako kandydata, wskazała, że ze złożonych podpisów 150 jest wadliwych. Prof. Piotrowski zaskarżył decyzję OKW zgodnie z kodeksem wyborczym do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie (PKW).

PKW konsekwentnie odmawiając rejestracji prof. Mirosława Piotrowskiego jako kandydata do Senatu, wskazała, że „Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie prawidłowo zakwestionowała wszystkie 128 podpisów uznanych za wadliwe.”

Łatwo stwierdzić, że znikły 22 podpisy.


Sytuacja niczym z kultowego filmu „Miś”: „Nie mamy pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi?”

Poniżej dowody w sprawie:

Dowód nr 1: Fragment uzasadnienia Uchwały OKW w Lublinie z dnia 4.09.2019 r.

Dowód nr 2. : Fragment Uchwały PKW z 10.09.2019 r.