Prof. Mirosław Piotrowski wziął udział w opłatku zamojskiej Solidarności

Aktualności

Ks. biskup Marian Rojek, biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i ks. Jacek Rak, kapelan NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni Zamość, pobłogosławili opłatki, którymi podzielili się goście spotkania opłatkowego zamojskiej Solidarności. Wśród gości nie zabrakło posłów, senatorów, przedstawicieli władz województwa i powiatu.