Moją radością jest Chrystus zmartwychwstały! ALLELUJA!

Aktualności

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.

Na te radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, składam serdeczne życzenia. Niech Chrystus Pan napełni nasze serca światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.

prof. Mirosław Piotrowski