OŚWIADCZENIE

Aktualności

Lublin, 17.04.2019 r.


Szanowni Państwo!

Od kilku tygodni w całym kraju prosiliśmy o Państwa poparcie dla kandydatów startujących do Parlamentu Europejskiego z list Ruchu Prawdziwa Europa – Europa Christi. Łącznie uzyskaliśmy blisko 100 tys. podpisów. Chcieliśmy Państwu za nie bardzo serdecznie podziękować.

Zbieraliśmy je z Prawicą Rzeczypospolitej i Zjednoczeniem Chrześcijańskich Rodzin, ugrupowaniami, z którymi tworzyliśmy wspólny blok wyborczy. Niestety, nie zdołaliśmy zarejestrować list w całym kraju, ze względu na dywersję części aktywistów Prawicy RP, którzy na kilka dni przed rejestracją odeszli do Komitetu Kukiz ’15, rozbijając nasze listy. Nie udało nam się odzyskać części podpisów. Lojalnie, do końca, pozostał z nami dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy RP i inni działacze tego ugrupowania.

Pomimo zaistniałych przykrych okoliczności nadal podtrzymujemy wcześniejsze uzgodnienia o wspólnych działaniach politycznych w przyszłości. Cały czas bowiem przyświeca nam idea budowania ładu społecznego, w Europie i w Polsce, opartego na zasadach chrześcijańskich.

Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za zaufanie, wyrazy sympatii, ciągłe zainteresowanie, a przede wszystkim za udzielone poparcie. Jesteśmy przekonani, że zaowocuje ono w przyszłości.


prof. Mirosław Piotrowski,
prezes Ruchu Prawdziwa Europa – Europa Christi

dr Krzysztof Kawęcki,
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

dr Bogusław Rogalski,
prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin