TEZY PROGRAMOWE prof. Mirosława Piotrowskiego

Aktualności

Prezydent Bezpiecznego Jutra

 1. Jest aktywny w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych.

 2. Chroni obywatela, także przed szkodliwymi posunięciami rządu.

 3. Realnie kreuje politykę zagraniczną Polski.

 4. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju, a nie za Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

 5. Chroni życie ludzkie od samego poczęcia.

 6. Reanimuje bardzo chorą służbę zdrowia.

 7. Jest stróżem podatków – STOP dla ich mnożenia i podnoszenia! Opowiada się za ich obniżeniem!

 8. Jest za rozsądkiem klimatycznym, ale nie jest grabarzem polskiego górnictwa.

 9. Jest za wykorzystaniem potęgi polskiego rolnictwa.

 10. Jest za sądami dla obywatela, przeciwko politycznym karuzelom stanowisk w sądownictwie.

 11. Chroni przed prywatyzacją dobra narodowe, np. polskie lasy.

 12. Szlifuje bezcenny brylant jakim jest Polonia i Polacy mieszkający poza granicami Ojczyzny.